Bokenäs Fiber
2018-06-17
Stämman 2018 genomförd
Föreningsstämman 2018 är nu genomförd i närvaro av ett antal medlemmar.
Protokoll och foton på av...

2018-05-01
Stämma 2018
Årets stämma äger rum den 16 juni 2018 kl. 10.00
Plats: Bokenäs Byggdegård

Kallelse med stämmoin...

2017-06-17
Stämman 2017 genomförd
Nu har Föreningsstämman för 2017 genomförts i närvaro av 19 medlemmar.

Protokoll och bilder finn...

2017-05-31
Föreningsstämma 2017
Den 17 juni 2017, kl.10.00 håller föreningen ordinarie Föreningsstämma.
För mer information, se s...

2015-11-15
Öppen Fiber alternativ
Bokenäs Fiber och Telia kan nu erbjuda ett mer flexibelt alternativ till kollektivavtalet genom T...
2015-10-09
Extra föreningsstämma 2015
Extra föreningsstämma ägde rum i Bokenäs Församlingshem 2015-08-08. Stadgeändringarna godkän...
2015-07-01
Föreningsstämma 2015
Föreningsstämma hölls i Bygdegården 2015-06-07.
Protokoll redovisas via medlemmarnas infoblad.

2015-03-31
Nu är blåsning och svetsning klart för hela nätet!
All blåsning och svetsning av fiber är nu avklarad och vårt fibernät är driftsatt. Slutrapport ha...
2014-03-01
Värt att läsa om mobilt 3G och 4G nät.
LÄS vad Telia själva skriver ” De 3G- och 4G-nät som i dag finns klarar inte ensamma - med bibehå...
2011-11-08
Föreningen bildad
Föreningen bildades vid ett konstituerande möte i Bokenäs bygdegård den 7 november 2011.

Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening