Bokenäs Fiber

Kontakta oss

Bokenäs Fiber Ekonomisk förening


c/o Carl-Ingmar Scharffenberg
Rörbäck 211, 45196 Uddevalla

Organisationsnummer 769624-0113

Hemsida: www.bokenasfiber.se

 

Föreningens styrelse:
 

Ordförande:
Kent Dejve, tel. 076 115 0840. mail: ordforande@bokenasfiber.se

Kassör:
Carl-Ingmar Scharffenberg, tel. 0708-655958, kassor@bokenasfiber.se

Sekreterare:
Jonas Eklund, tel. 070-590 4592, sekreterare@bokenasfiber.se
Adr: Kolvik 121 451 97 Uddevalla

Ledamot:
Lars Hansson, tel. 070 587 4123. mail: lars@bokenasfiber.se


Revisor:
Ernst & Young / Stefan Carlsson


Valberedning:
Lennart Broberg ordf. lennart@bokenasfiber.se
Peer Sonnius  mail:peter@sonnius.com

Iban-nummer: SE0250000000051561013129
Bic-Kod:            ESSESESS


 


Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening