Bokenäs Fiber

Bli medlem i föreningen

Medlem kan den bli som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, dvs. Bokenäs med omnejd.


Föreningen mottager fram till sista februari 2020 intresseförfrågan för behandling under 2020

För att anmäla ditt intresse skickar du en anmälan på e-mail till föreningens sekreterare; sekreterare@bokenasfiber.se

Kostnaden för gjorda anslutningar har legat i spannet 20-45 tusen kronor men kan variera beroende på var anslutningen kan göras och hur långt det måste grävas.

På grund av att våra entreprenörer tar betalt för projekteringsarbete redan vid förfrågan kommer en startavgift på 1000 kr, inkl. moms att debiteras den som vill ha en fast offert. Vid accept av offerten avdrages detta från totalkostnaden. Om offerten avböjes sker ingen återbetalning. 

Ett villkor för anslutning är också att vi kan sluta eventuella markupplåtelseavtal med berörda markägare där fibern skall dras fram.
 
Vi nyanslutning av en fastighet skall anslutningen vara aktiv, antingen med föreningens Gruppavtal eller med Öppen fiber. Inte heller tecknas några avtal med "Ej bebyggd tomt".
Orsaken är att den kapacitet som återstår i nätet skall användas för den som avser att utnyttja föreningens tjänster. 

Fler detaljer om offerter, installation och anslutning finner du i Frågor och Svar, punkt 11 

 

Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening