Bokenäs Fiber
 
ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

Vid överlåtelse skall, förutom Överlåtelseavtalet, Mottagaren också teckna nytt Huvudanslutningsavtal och Nyttjandeavtal. 3 ex. av överlåtelseavtalet och 2 ex vardera av anslutnings- och nyttjandeavtalen sändes till sekreteraren. Meddela också mottagarens mailadress och telefonnummer. Administrationsavgiften på 500 kr. faktureras mottagaren på överlåtelsedagen.

Vid överlåtande kan inte ett nyttjandeavtal med vilande anslutning tecknas. Anslutningen måste vara aktiv med föreningens Gruppavtal eller med Öppen Fiber, även om den som lämnar fastigheten har haft en vilande anslutning.
Mer om detta i Frågor och svar



Avtal och blanketter
Nyttjandeavtal.
Överlåtelseavtal
Anslutningsavtal


Övriga dokument

Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening