Bokenäs Fiber
 
ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

Vid överlåtelse skall, förutom Överlåtelseavtalet, Mottagaren också teckna nytt Huvudanslutningsavtal och Nyttjandeavtal. 3 ex. av överlåtelseavtalet och 2 ex vardera av anslutnings- och nyttjandeavtalen sändes till sekreteraren. Meddela också mottagarens mailadress och telefonnummer. Administrationsavgiften på 500 kr. faktureras mottagaren på överlåtelsedagen.

Vid överlåtande kan inte ett aktivt nyttjandeavtal ändras till vilande anslutning.. Anslutningen måste vara aktiv med samma avtalsform, föreningens Gruppavtal eller  Öppen Fiber, som tidigare. 
Mer om detta i Frågor och svar

Om du som Överlåtare har fast telefon via fibern, måste du anmäla flytt eller säga upp avtalet direkt med Telia.
Som Mottagare skall du anmäla till Telia att du tagit över fastigheten. Ring 020 240 250 och hänvisa till fiber via Bokenäs Fiberförening. Innan du gjort detta kan bredbandet vara avstängt. Avtal och blanketter
Nyttjandeavtal.
Överlåtelseavtal
Anslutningsavtal


Övriga dokument

Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening