Stämman 2018 genomförd

Sekreteeraren
2018-06-17

Föreningsstämman 2018 är nu genomförd i närvaro av ett antal medlemmar.
Protokoll och foton på avtackade funktionärer som lagt ner ett förtjänstfullt arbete inom föreningen finns på sidan för medlemsinformation.

Adressen dit fanns i kallelsen till stämman och i utsänt informationsmail efter stämman.

StyrelsenBokenäs Fiber Ekonomisk Förening