Extra föreningsstämma 2015

2015-10-09

Extra föreningsstämma ägde rum i Bokenäs Församlingshem 2015-08-08. Stadgeändringarna godkändes och de nya stadgarna är nu också godkända av Bolagsverket.Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening