Föreningsstämma 2015

2015-07-01

Föreningsstämma hölls i Bygdegården 2015-06-07.
Protokoll redovisas via medlemmarnas infoblad.Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening