Föreningsstämma 2017

2017-05-31

Den 17 juni 2017, kl.10.00 håller föreningen ordinarie Föreningsstämma.
För mer information, se separat utsänt meddelande Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening