Öppen Fiber alternativ

2015-11-15

Bokenäs Fiber och Telia kan nu erbjuda ett mer flexibelt alternativ till kollektivavtalet genom Telias Öppen Fiber-lösning som innebär att abonenten själv väljer både tjänsteleverantör, tjänsteinnehåll och tidsperiod för sin anslutning. Se länkar på startsidan.Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening