Stämma 2018

Jonas Eklund
2018-05-01

Årets stämma äger rum den 16 juni 2018 kl. 10.00
Plats: Bokenäs Byggdegård

Kallelse med stämmoinformation sändes ut till medlemmarna senare.

StyrelsenBokenäs Fiber Ekonomisk Förening