Stämman 2017 genomförd

2017-06-17

Nu har Föreningsstämman för 2017 genomförts i närvaro av 19 medlemmar.

Protokoll och bilder finns publicerade på sedvanllig plats

Hälsningar
Styrelsen Bokenäs Fiber Ekonomisk Förening