ANSLUT DIN FASTIGHET

Medlem kan den bli som är lagfaren ägare till en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, det vill säga Bokenäs med omnejd. Möjligheten för anslutning under 2024 är nu stängd. Föreningen mottager fram till sista januari 2025 intresseförfrågan för behandling under 2025.

För att anmäla ditt intresse skickar du en anmälan på e-mail till föreningens sekreterare.

Kostnaden för gjorda anslutningar har legat i spannet 30-50 tusen kronor men varierar beroende på var anslutningen kan göras och hur långt det måste grävas. Räkna med en kostnad på minst 25 tusen kronor

En annan faktor som starkt påverkar kostnaden är tillgången på lediga fiber i närmsta kopplingsskåp. Finns det inte någon ledig fiber måste vi byta ut matningen till en med fler fibrer vilket innebär stora kostnader som f.n. måste betalas av den berörda fastigheten

På grund av att våra entreprenörer tar betalt för projekteringsarbete redan vid förfrågan kommer en startavgift på 1000 kr, inkl. moms att debiteras den som vill ha en fast offert. Vid accept av offerten avdrages detta från totalkostnaden. Om offerten avböjes sker ingen återbetalning.

Ett villkor för anslutning är också att vi kan sluta eventuella markupplåtelseavtal med berörda markägare där fibern skall dras fram.

Vi nyanslutning av en fastighet skall anslutningen vara aktiv, antingen med föreningens Gruppavtal eller med Öppen fiber. Inte heller tecknas några avtal med "Ej bebyggd tomt".

Orsaken är att den kapacitet som återstår i nätet skall användas för den som avser att utnyttja föreningens tjänster.

Fler frågor om offerter, installation och anslutning finner du under punkt 11 i Frågor och Svar.

Information om fastighetsanslutning.