Nyheter

Här kan du följa det som händer inom Bokenäs Fiberförening.

2023-06-19

Stämma 2023

Årets stämma är nu genomförd och protokollet är publicerat på den plats som framgår av utsänd medlemsinformation.

2022-06-22

Stämma 2022

Årets stämma är nu genomförd och protokollet är publicerat på plats som framgår av utsänd medlemsinformation.


2022-05-28

Stämma 2022

Årets stämma äger rum den 18 juni klockan 10.00 i Bokenäs bygdegård. Stämmohandlingar skickas ut i separat e-postmeddelande.


2021-07-26

Stämma 2021

Årets stämma har nu genomförts enlligt kallelsen. 14 medlemmar deltog vid stämman den 24 juli 2021. Protokoll finns på plats som meddelats i separat utskick.


2021-05-12

Nytt från Telia

Baserat på Dataskyddslagen GDPR har Telia sen maj 2021 infört ett nytt sätt att identifiera sina kunder. Det innebär att man skall identifiera sig via Bank-id eller via en kod som Telia kan sända per post.

Om du inte har Bank-id kan du som har vårt Gruppavtal, via Telia 020 202070, begära att få din personliga kod sänd per post. Denna utgör sen din identifiering vid kommande kontakter med Telia, till exempel i samband med felsökning.


2020-07-25

Stämma 2020

Stämman för 2020 är nu avklarad.
Protokoll finns på samma sida som underlaget till stämman. Se länk i kallelsen.


2020-07-07

Stämma 2020 äger rum 25 juli

2020 års stämma äger rum 25 juli enligt kallelse sänd till föreningens medlemmar