Om Bokenäs Fiber

Vi är en ekonomisk förening som funnits sedan 2011. Syftet med föreningen är att leverera data- och telekommunikation genom ett eget kommunikationsnät till föreningens medlemmar. Föreningen leds av en styrelse men ägs av medlemmarna och bygger på deras engagemang.

Föreningens stadgar

Våra stadgar är grunden för hela vår verksamhet och slår fast ändamål och ansvarsfördelning. Klicka på rubriken för att ladda ner stadgarna.

Föreningens historia

Bokenäs Fiberförening har funnits sedan 2011 och har sedan starten drivits av idén om att leverera bredband till alla på bygden.

Stämma

Varje år samlas föreningens medlemmar till en stämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Statistik

733 

Anslutna fastigheter

200

Betalande via autogiro/e-faktura