Stämma

Varje år håller föreningen en stämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. På stämman har medlemmarna rösträtt enligt antalet andelar i föreningen. Kan enskild medlem inte närvara kan medlemmen, genom fullmakt, skicka ett ombud.

Medlemmar som har förslag eller önskar ett ärende behandlat under stämman kan skicka in en eller flera motioner. Motionen ska vara anmäld senast den 15 april.

Läs mer om stämman i våra stadgar.


Stämman 2023

Föreningens stämma 2023 hålls den 17 juni. Kallelse skickas ut senast två veckor innan stämman.


  1. 3