Överta befintlig anslutning

Vid överlåtelse skall, förutom överlåtelseavtalet, som båda parter signerar, köparen också teckna nytt anslutningsavtal och nyttjandeavtal. Tre exemplar av överlåtelseavtalet och två exemplar vardera av anslutnings- och nyttjandeavtalen sändes till sekreteraren. Meddela också mottagarens mailadress och telefonnummer. Administrationsavgiften på 500 kronor faktureras mottagaren på överlåtelsedagen.

Avtalen sänder du till: Bokenäs Fiberförening c/o Jonas Eklund Kolvik 121 451 97 Uddevalla

Vid överlåtande kan inte ett aktivt nyttjandeavtal ändras till vilande anslutning. Anslutningen måste vara aktiv med samma avtalsform, föreningens Gruppavtal eller Öppen Fiber, som tidigare. Mer om detta i Frågor och svar.

Utrustningen tillhör föreningen och skall överlämnas till den nya ägaren. 

Om du som överlåtare har fast telefon via fibern eller beställt större TV-paket eller högre hastighet etc., måste du anmäla flytt eller säga upp avtalen direkt med Telia.

Har du fakturering via e-faktura eller Autogiro måste du avanmäla detta hos din bank så snart du fått vårt överlåtelseavtal i retur.

Som mottagare skall du anmäla till Telia att du tagit över fastigheten. Har du Gruppavtal ringer du 020-20 20 70 och hänvisar till fiber via Bokenäs Fiberförening. Innan du gjort detta kan bredbandet vara avstängt.

Har du Öppen fiber går du in på www.zmarket.se för att beställa tjänster.

Är du bosatt utomlands måste du skaffa ett "fiktivt" personnummer hos Telia.

Gå också gärna in på Telia och skapa "Mitt Telia" så har du tillgång till all information gällande abonnemang, fakturor och TV-koder.